Bơm piston điều chỉnh lưu lượng

Tên sản phẩm : Bơm piston hướng trục, lưu lượng điều khiển được, đĩa nghiêng
Giá thành : 0 VNĐ
Mô tả chi tiết sản phẩm :

Bơm piston hướng trục, lưu lượng điều khiển được, đĩa nghiêng