Bơm piston hướng trục

Tên sản phẩm : Bơm piston hướng trục, lưu lượng cố định, trục xiên
Giá thành : 0 VNĐ
Mô tả chi tiết sản phẩm :
Bơm piston hướng trục, lưu lượng cố định, trục xiên