ĐẾ VAN HƠI 4V-MANIFOLD

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Các cỡ răng : 13 mm, 17 mm, 21 mm