Động cơ liền hộp giảm tốc mặt bích

Động cơ liền hộp giảm tốc mặt bích CV