Động cơ liền hộp giảm tốc NMRV

Động cơ liền hộp giảm tốc loại trục vít bánh vít
NMRV025; NMRV030; NMRV040; NMRV050; NMRV063; NMRV075; NMRV090; NMRV110; NMRV130; NMRV150
Tỷ số truyền: 5-4000
Công suất: 0.18-11 kw