Động cơ liền hộp giảm tốc trục song song

         
            Công suất đến: 200 kw
         Tỷ số truyền đến: 60,115
         Kiểu lắp hoặc chân đế
         Kiểu trục: trục đặc, trục rỗng then bằng, trục rỗng then hoa......