Giảm tốc Cyclo ( Visai )

Giảm tốc Cyclo
Size: 14 
Công suất max: 210 kw
Tỷ số truyền: 6-7569
Kiểu lắp: Chân đế, Mặt bích